NOTĂ DE INFORMARE

Această Notă de informare prezintă modul în care colectăm, utilizăm, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această Notă de informare se aplică din 25 mai 2018 și este accesibilă pe pagina noastră de internet http://www.ddm-group.ch/data-privacy/romania Orice modificări viitoare ale Notei de informare vor fi postate tot acolo.

1. Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este DDM Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Elveția. În această Notă de informare, vom denumi această societate „DDM”. În afară de DDM, alte societăți din cadrul grupului nostru pot prelucra de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal – a se vedea Secțiunea 4.2 din această Notă de informare.

Reprezentantul DDM în Uniunea Europeană (UE) este DDM Invest VII, finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenia, număr de identificare: 7109806000, telefon: 0041 41 766 14 23, e-mail: . În această Notă de informare ne vom referi la această societate drept „reprezentantul în UE".

Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind datele dumneavoastră cu caracter personal colectate și prelucrate de noi, sau dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legate de datele cu caracter personal (le vom descrie în Secțiunea 7 din această Notă de informare), puteți contacta fie:

 • Reprezentantul nostru în UE la 0041 41 766 14 23 sau ; sau
 • Responsabilul nostru cu protecția datelor la .

2. Date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră și cum le obținem

Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal fie de la dumneavoastră direct, fie din alte surse, astfel cum sunt detaliate în continuare în această Secțiune. Vom explica de ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în Secțiunea 3 de mai jos.

2.1.  Date cu caracter personal pe care ni le comunicați dumneavoastră

Ne puteți furniza dumneavoastră înșivă date cu caracter personal, de exemplu atunci când ne contactați în orice mod, fie prin telefon, e-mail sau poștă și atunci când vorbiți cu angajații noștri în persoană, sau când completați formulare care ne sunt adresate. Deși depinde de dumneavoastră să decideți exact ce date cu caracter personal ne comunicați în acest caz, aceste date sunt în mod normal legate de un contract pe care l-ați încheiat cu noi sau altă societate din grupul nostru și pot include date de contact, date financiare sau educaționale sau date legate de angajările dumneavoastră sau bunuri pe care le dețineți. Aceste date cu caracter personal pot fi de categorii similare celor enumerate în Secțiunea 2.2 de mai jos.

2.2.  Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse

Primim de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse, cum ar fi:

 • partenerii noștri de afaceri cu care ați avut o relație de afaceri în trecut și care ne-au transmis datele dumneavoastră cu caracter personal (colectate în baza unui contract sau pentru că v-ați dat consimțământul să facă acest lucru într-un anumit scop); de exemplu, dacă ați contractat un împrumut sau ați încheiat un contract de leasing cu o bancă sau o societate de leasing, am primit datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când am dobândit împrumutul sau contractul de leasing respectiv de la bancă sau de la societatea de leasing;
 • societăți din grupul nostru, de exemplu DDM Invest III AG (cu sediul în Elveția), DDM Invest VII, d.o.o. (cu sediul în Slovenia), DDM Invest V d.o.o. (cu sediul în Slovenia), DDM DEBT ROMANIA S.R.L. (based in Romania) și DDM Debt Management d.o.o. Beograd (cu sediul în Serbia); aceste societăți ne furnizează informații pe care le obțin, inclusiv date cu caracter personal, în timpul gestionării activelor specifice pe care le dețin (de exemplu un împrumut scadent datorat de dumneavoastră);
 • alte terțe părți, incluzând, de exemplu, instanțe, organisme de reglementare și alte autorități publice, parteneri de afaceri, subcontractanți în servicii tehnice, de plată și de livrare, furnizori de servicii de analiză, furnizori de informații de căutare, agenții de informații privind creditele și agenții de verificare a antecedentelor; putem să primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal de la aceștia ca parte a serviciului pe care îl prestează pentru noi sau în baza unor prevederi legale;
 • surse disponibile public, cum ar fi registrul comerțului, cartea funciară, internet și alte medii.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în acest fel includ:

 • datele dumneavoastră personale (nume, adresa, data, locul nașterii, naționalitate, număr personal de identificare, gen, ocupație, educație, stare civilă, statut profesional, venit, venit familial, descrierea venitului, număr de copii, număr de telefon, e-mail și alte date de contact etc.);
 • date de autentificare (de exemplu specimen de semnătură);
 • date referitoare la îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră contractuale (de exemplu, date privind cifra de afaceri în operațiuni de plată și date privind plățile dumneavoastră în baza contractului pe care îl aveți cu noi sau cu altă societate din grup);
 • informații privind situația dumneavoastră financiară (de exemplu, bonitatea, date de scoring sau de evaluare etc.);
 • date din registre publice și instanțe, de exemplu, date privind proprietățile dumneavoastră imobiliare din cartea funciară, sau privind deținerea de acțiuni în societăți din registrul comerțului sau societatea națională de compensare, date privind calitatea de parte în acțiuni civile, proceduri de executare silită sau insolvență;
 • înregistrări ale convorbirilor telefonice de afaceri
 • Informații din comunicările dumneavoastră electronice cu noi (de exemplu, e-mail-uri, scrisori etc.);
 • Date create prin prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal enumerate în prezenta.

3. De ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care este temeiul legal pentru acest lucru 

Acest tabel prezintă pe scurt de ce colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și ce temeiuri legale (motive) avem pentru a face acest lucru. Informațiile din acest tabel se aplică datelor cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră (a se vedea Secțiunea 2.1 de mai sus), precum și datelor cu caracter personal pe care le obținem din alte surse (a se vedea Secțiunea 2.2 de mai sus).

Scopul colectării și prelucrării
(de ce colectăm și prelucrăm)
Temeiuri legale (motivele noastre)
Avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a continua relația de afaceri pe care o aveți cu noi sau alte societăți din grup, pentru a ne exercita drepturile în baza contractelor pe care noi sau alte societăți din grup le-am încheiat cu dumneavoastră și pentru a gestiona și coordona activitățile noastre în acest sens; de exemplu, avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a vă contacta în vederea agreării unui plan de plată, urmăririi respectării planului de către dumneavoastră sau introducerea unei acțiuni pentru colectarea debitelor, dacă este necesar; de asemenea, avem nevoie de datele dumneavoastră financiare și datele privind bunurile deținute, pentru a întocmi un plan de plată corespunzător situației dumneavoastră și pentru a evalua scorul dumneavoastră de credit. • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte
• prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim:
   - activând în domeniul investițiilor, este interesul nostru comercial să colectăm creanțele deținute de noi sau alte societăți din grup; în acest sens avem nevoie să vă putem contacta sau să putem introduce o acțiune în instanță;
   - pentru a ne desfășura activitatea în mod eficient, trebuie să ne organizăm în jurul anumitor criterii care se vor baza adesea pe datele personale ale debitorilor.
Uneori noi sau alte societăți din grup trebuie să prelucrăm (în special să transmitem și să stocăm) date cu caracter personal pentru a acționa conform legii; acest lucru poate fi, de exemplu, necesar în baza prevederilor privind prevenirea spălării banilor sau în baza reglementărilor privind creditele de consum. • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.
Noi sau alte societăți din grup trebuie să analizăm datele cu caracter personal pentru a împiedica fraudele debitorilor și a asigura prevenirea fraudelor; de exemplu, putem obține date cu caracter personal de la o agenție de verificare a antecedentelor pentru a verifica dacă informațiile noastre existente sunt corecte. • prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim: este în interesul nostru comercial să ne protejăm împotriva fraudelor.

 

4. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul DDM, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în principal de departamentele și angajații responsabili de gestionarea relațiilor contractuale și de asigurarea conformității cu legea, de exemplu responsabili de caz însărcinați cu dosarul dumneavoastră, consilii și comitete de credite, analiști de afaceri, departamentul contabil, departamentul juridic, departamentul de conformitate și auditorii interni.

Atunci când și în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile pe care le-am descris în Secțiunea 3 din această Notă de informare, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în afara DDM către alte societăți din grupul nostru sau către terțe părți. În orice caz, vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal numai către societăți sau terți situați în interiorul Uniunii Europene/Spațiului Economic European sau Elveția (a se vedea în acest sens și Secțiunea 5 de mai jos). În continuare, enumerăm persoanele cărora le transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în acest mod:

 • societăți din grupul nostru, de exemplu DDM Debt AB (cu sediul în Suedia și DDM Invest VII, d.o.o (cu sediul Slovenia);
 • furnizori de servicii, agenți, subcontractanți și alte societăți ale căror activități sunt legate de colectarea debitelor;
 • instanțe, agenții de reglementare și orice alte autorități publice;
 • agenții de prevenire a fraudelor;
 • furnizori de servicii cloud;
 • furnizori de servicii bancare și financiare care ne ajută să ne finanțăm afacerea;
 • agenții de informare cu privire la credite, pentru evaluarea scorului dumneavoastră de credit;
 • în general, orice societăți și organizații de la care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum sunt enumerate în Secțiunea 2.2 din această Notă de informare; dintre acestea, vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal numai către societăți și organizații situate în interiorul Uniunii Europene/Spațiului Economic European sau Elveția (a se vedea în acest sens și Secțiunea 5 de mai jos)
 • dacă activele DDM (sau a uneia ori mai multor societăți din același grup) vor fi achiziționate de o terță parte, datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de DDM sau de societatea respectivă vor fi transferate achizitorului.

În plus, putem furniza ocazional terțelor părți date care au fost agregate sau anonimizate. Acest lucru înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal care ar putea fi utilizate pentru a vă identifica au fost eliminate din aceste date agregate sau anonimizate. Datele furnizate unor terțe părți în acest mod nu sunt date cu caracter personal.

5. Unde stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal și unde le transferăm

Stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în locații din interiorul Uniunii Europene/Spațiului Economic European („SEE”) și Elveția.
Comisia Europeană a recunoscut Elveția ca țară cu un nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal și a emis așa numita decizie privind protecția adecvată în acest sens. Puteți consulta decizia privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția la acest link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518 sau puteți afla mai multe despre deciziile privind protecția adecvată la acest link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu.
În momentul de față, informațiile pe această temă sunt accesibile pe pagina de internet a Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/index_en) la secțiunea „Informații și domenii de interes”, în subsecțiunea „Legislație/ Legislație după domenii de activitate/ Protecția datelor/ Transferuri în afara UE”. Vă rugăm să aveți în vedere că Comisia Europeană poate schimba locația online a acestor informații în viitor.

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datorită naturii activității noastre și a relațiilor contractuale pe care noi sau alte societăți din grupul nostru le avem cu dumneavoastră, nu putem preciza cu exactitate cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal. Această perioadă va depinde de mai mulți factori, cum ar fi durata contractului încheiat cu dumneavoastră, termenul legal de prescripție sau termenul contractual privind exercitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute în contractul încheiat cu dumneavoastră, precum și cerințe de reglementare și de conformitate care ne sunt impuse de lege. Totuși, în oricare caz, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar scopului pentru care le-am obținut. Enumerăm mai jos câteva exemple privind modul în care decidem cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

6.1.  Date cu caracter personal utilizate pentru executarea unui contract

În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate pentru îndeplinirea oricăror drepturi și/sau obligații contractuale față de dumneavoastră, putem păstra datele cu caracter personal respective cât timp contractul este în vigoare și până când dumneavoastră sau noi (sau altă societate din grupul nostru) ne îndeplinim în totalitate obligațiile, acordând ulterior un timp rezonabil pentru actualizarea înregistrărilor noastre.

6.2.  Date cu caracter personal necesare pentru acțiuni legale

În ceea ce privește orice date cu caracter personal pe care le considerăm în mod rezonabil necesare pentru apărarea, urmărirea și/sau intentarea unei acțiuni împotriva dumneavoastră, a noastră sau a unei terțe părți, putem păstra datele cu caracter personal respective atât timp cât acțiunea ar putea fi intentată conform legii aplicabile, sau păstrarea datelor este necesară în alt mod în astfel de acțiuni legale.

6.3.  Date cu caracter personal utilizate pentru respectarea cerințelor de conformitate

În ceea ce privește orice date cu caracter personal utilizate pentru a respecta cerințele privind prevenirea spălării banilor, prevenirea finanțării terorismului, cerințele fiscale, de audit sau cerințe similare privind păstrarea datelor, nu vom stoca și utiliza astfel de date cu caracter personal mai mult timp decât ni se cere în baza acestor cerințe specifice de păstrare.

7. Drepturile dumneavoastră

Mai jos vă prezentăm drepturile pe care le aveți în baza legii și ceea ce face DDM pentru a proteja drepturile respective. Puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la (sau reprezentantul nostru în UE la ) dacă doriți să aflați mai multe informații sau să utilizați oricare dintre aceste drepturi.

7.1.  Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

Aveți dreptul

 • de a obține din partea DDM confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu; și
 • de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal primind o copie a acestora.

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să accesați datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de DDM.

7.2.  Dreptul la rectificare (corectare)

Dacă datele cu caracter personal pe care DDM le deține despre dumneavoastră sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul de a ne solicita să le corectăm. Dacă datele cu caracter personal respective au fost transmise unor terțe părți, le vom solicita acestora să corecteze datele, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau necesită un efort disproporționat din partea noastră. Vă vom spune căror terțe părți le-am transmis datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă ne solicitați acest lucru. Este posibil să fie nevoie să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați. Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la , dacă este necesar să corectăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

7.3.  Dreptul de ștergere

Aceste este numit uneori „dreptul de a fi uitat”. Ne puteți solicita să ștergem toate datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de noi și vom face acest lucru în următoarele cazuri:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am prelucrat sau colectat;
 • dacă vă retrageți consimțământul de la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – dar numai în cazurile în care nu avem alt temei juridic pentru a le prelucra, în afară de consimțământul dumneavoastră;
 • dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există motive legitime pentru prelucrare care prevalează (a se vedea dreptul de opoziție în Secțiunea 7.6 din această Notă de informare);
 • se dovedește că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru că legea ne impune acest lucru.

Rețineți că în anumite cazuri nu putem șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, chiar dacă ne solicitați să facem acest lucru, în special atunci când prelucrarea lor este necesară pentru respectarea legii (de ex. în cazul în care ni se impune prin lege să păstrăm datele) și pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor în justiție. Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal deținute de DDM.

7.4.  Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita DDM să restricționeze modul în care vă prelucrăm datele. Acest lucru înseamnă că ne va fi permis să vă stocăm datele cu caracter personal, dar nu le vom mai putea prelucra. Vom restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; vom restricționa prelucrarea pe perioada necesară pentru stabilirea acurateței;
 • dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți să le ștergem;
 • dacă aveți nevoie ca noi să păstrăm datele chiar dacă nu ne mai sunt necesare deoarece aveți nevoie de ele pentru a constata, exercita sau apăra drepturile în justiție sau
 • v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime care prevalează pentru a le utiliza (a se vedea Secțiunea 7.6 din această Notă de informare privind dreptul dumneavoastră de opoziție); vom restricționa prelucrarea pentru perioada necesară acestei verificări;

Atunci când restricționăm prelucrarea doar temporar (primul și ultimul caz de mai sus), vă vom anunța când este ridicată restricționarea. Rețineți că avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, chiar dacă prelucrarea este restricționată, de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție, protejarea drepturilor altor persoane sau din motive de interes public important. Dacă doriți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la .

7.5.  Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal (a se vedea Secțiunea 2.1 din această Notă de informare ) în format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (acest lucru înseamnă că datele pot fi ușor înțelese de un calculator). Aveți dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal unei societăți diferite (operator de date) sau să ne solicitați direct să facem acest lucru. Vă vom trimite aceste date cu caracter personal în cazul în care:

 • am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că ne-ați dat consimțământul să facem acest lucru, sau pentru a executa un contract pe care l-ați încheiat cu DDM; și
 • prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate (acest lucru înseamnă de exemplu că nu vă putem da datele cu caracter personal în această formă dacă le avem doar în dosare pe hârtie).

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la pentru mai multe informații privind modul de exercitare a acestui drept.

7.6.  Dreptul la opoziție

Atunci când temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim și considerați că, din cauza situației dumneavoastră particulare, nu mai doriți ca noi să le prelucrăm, vă puteți opune oricând prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, rețineți că putem continua să vă prelucrăm datele cu caracter personal, chiar dacă vă opuneți, în cazul în care interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră (însemnând că drepturile dumneavoastră nu sunt afectate în mod disproporționat, în timp ce pentru noi este important să continuăm prelucrarea), precum și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la dpo@ddm-group.ch sau reprezentantul nostru în UE la eu.representative@ddm-group.ch.

7.7.  Dreptul de a retrage consimțământul

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând și DDM va opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă vă retrageți consimțământul, prelucrarea datelor efectuată înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră va rămâne legală. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la .

7.8.  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi ar putea fi contrară legii. Puteți depune o plângere fie la autoritatea de supraveghere de la locul reședinței dumneavoastră obișnuite (unde locuiți în majoritatea timpului), de la locul unde lucrați sau de la locul unde credeți că ar fi putut avea loc încălcarea. În funcție de alegerea dumneavoastră, aceste autorități de supraveghere pot fi relevante pentru dumneavoastră dacă doriți să depuneți o plângere: